Where to Buy/Eat

Official Oita Bungogyu shops/restaurants
Among shops/restaurants offering Oita Bungogyu beef or Oita Wagyu beef, those meeting certain criteria have been certified as official Oita Bungogyu shops/restaurants by the Oita Prefecture Bungogyu Beef Marketing Council. Official shops/restaurants display a certification with an official logo of Bungogyu beef. Among the official shops/restaurants, those marked with “★” offer Oita Wagyu beef.

Supporter Restaurants
Among the restaurants certified as official Oita Bungogyu restaurants, those marked with “S” are recognized as Supporter Restaurants, where we assure that you will fully enjoy the attractiveness of Oita Bungogyu beef and Oita Wagyu beef.


Where to Buy
Tokyo
ACA FOODS
Kyoto
Shiga
Osaka
★zyanbo syokuhin kan nozaki ten
Wakayama
★machereriaazu-ra
Tokushima
★kabusiki gaisya yutaka hu-do
Fukuoka
Oita
Overseas
Where to Eat
Saitama
Chiba
Tokyo
Kanagawa
Aichi
Mie
Kyoto
Osaka
Hyogo
Fukuoka
Kumamoto
Oita
Overseas


top